< index >

Jak vložit do redakčního systému phpRS nový článek?

Hlavní menu
Obr. 1: Hlavní menu

I když se na první pohled může zdát, že celá věc - tedy vložení nového článku do databáze phpRS systému - začíná a končí vyplnění jednoho komplexního formuláře schovaného za položkou "Editace článků" v hlavním menu administračního (nebo autorského) modulu (viz. obrázek 1), tak vás musí upozornit na skutečnost, že tato akce má poněkud širší záběr a minimálně při prvním spuštění redakčního systému phpRS (a vložením svého prvního článku) si musíte dát pozor na jisté konfigurační záležitosti, které je nutné vyřídit.

Mám na mysli například založení všech potřebných (a vymazání všech nepotřebných) rubrik/témat nebo vytvoření všech předpokládaných uživatelů (autorů) phpRS systému.

I když všechny tyto akce lze samozřejmě provádět kdykoliv jindy, tak vám může jejich včasné vyřízení ušetři některé následné starosti.

Vložení nového článku

Vložení nového článku, 1. část
Obr. 2: Vložení nové článku, 1. část
1. Pod číslem jedna se skrývá jednoduchý dialog pro přechod na stránku s výpisem již existujících článků, který vždy zobrazí všechny články vyhovující zadanému intervalu. Články jsou zobrazovány vždy od nejnovějšího články, přičemž nejvyšší hodnota - např. číslo 21 z celkem 21 článků - odpovídá článku s nejaktuálnějším datem vložení.

Pozor: Články jsou v tomto dialogu číslovány od nuly! Standardní přednastavená velikost intervalu je 20 článků.

2. Číslo dvě označuje hypertextový odkaz na stránku umožňující správu (úpravu, přidávání, atd.) všech existujících skupin souvisejících článků, jejichž existence je využívána k provozu služby "související články", což v praxi představuje situaci, kdy jsou pod zobrazeným článkem vypsány všechny další články, které náleží do stejné skupiny souvisejících článků a představují tak zřejmě články zaměřené na stejné téma.

Každému článku lze přiřadit pouze jednu skupinu souvisejících článku a lze tak učinit během prvního vložení článku do databáze systému nebo kdykoliv jindy během editace tohoto článku.

3. Volací link článku představuje jeden ze dvou základních jedinečných identifikačních označení článku, přičemž "volací link" je používán hlavně ve čtenářské (klientské) části phpRS systému. Generování "volacího linku" je plně automatické!

4. Políčko Titulek článku představuje místo, kam byste měli vložit název svého článku, přičemž jeho vyplnění lze označit za povinné, jelikož jeho hodnota představuje pro čtenáře základní orientační prvek.

5. Textové pole číslo pět (oficiálně označené jako "Úvod") představuje prostor, kam byste měli v případě existence vložit nějaké uvození svého článku, které se zobrazí při zkráceném náhledu na příslušný článek a představuje tak společně s názvem (titulkem) článku hlavní "lákadlo" k přečtení daného článku.

Pozor: Obsah textového pole "Úvod" je automatickou součástí celkového výpis článku, proto se v případě vkládání prvního odstavce článku do tohoto pole vyvarujte jeho vložení i do pole "Hlavní text", protože by tak došlo k duplicitnímu zobrazení úvodní části vašeho článku.

6. Textové pole označené jako Hlavní text představuje místo, kam byste měli vložit hlavní obsahovou část svého článku, přičemž k zobrazení tohoto textu dochází pouze při celkovém zobrazení konkrétního článku.

Vložení nového článku, 2. část
Obr. 3: Vložení nové článku, 2. část
7. Číslo sedm označuje rozbalovací nabídku dostupný témat (rubrik), které byly nadefinovány v rámci phpRS systému. Každému článku může být přiřazeno právě jedno téma, přičemž toto zařazení může být kdykoliv změněno.

8. Políčko "Zdroj článku" vám umožňuje do systému vložit informaci o autorských právech týkajících se vkládaného (editovaného) článku, který mohl být převzat např. z některého ze spřátelených informačních webů. - V případě, že toto políčko nebude vyplněno - tedy zůstane prázdné, je automaticky předpokládáno, že majitelem autorských práv k tomuto článku je provozovatel tohoto serveru.

9. Datum vydání je datum, od kterého bude článku povoleno zobrazení na stránkách generovaných phpRS systémem, avšak pouze v případě, že samotné vydání je povoleno nastavením přepínače číslo 13 - "Vydat článek" - na hodnotu ANO.

"Datum vydání" lze samozřejmě využít k před programování většího množství vložených článků na různé datumy a časy vydání.

10. Datum stažení vám umožňuje nastavit datum, při jehož dosažení bude článku zabráněno v dalším zobrazování na hlavní stránce vašeho informačního webu.

Funkčnost této služby je podmíněna aktivací služby "Hlídání platnosti článků na hlavní stránce" v sekci "Konfigurace", která je dostupná z hlavního menu phpRS systému.

11. Prostřednictvím rozbalovacího menu "Autor" lze nastavit autora právě vkládaného (editovaného) článku. - V "autorském modulu" toto menu obsahuje pouze uživatelské jméno právě přihlášeného uživatele (autora). Pouze v "administračním modulu" obsahuje tato nabídka kompletní výpis všech registrovaných autorů.

12. Textové pole "Slovní spojení odpovídající danému článku" vám umožňuje definovat konkrétní slova nebo slovní spojení, které dle vašeho názoru absolutně vystihují obsah tohoto článku a takto vzniklou databázi lze následně prohledávat prostřednictvím "speciální" volby v "rozšířeném vyhledávání" a zpřístupnit tak vašim čtenářům mnohem přesnější vyhledávací výstup, než-li je např. "obyčejně" prohledávání hlavní textu článku na přítomnost hledaného slova.

Pozor: Funkčnost samotného "obyčejného" vyhledávacího systému (není použita volba: "Hledání omezit na databázi klíčových slov") není podmíněna vyplněním tohoto textového pole!

13. Přepínač číslo třináct ("Vydat článek") vám zpřístupňuje velmi důležitou funkci, která vám umožňuje povolit nebo zakázat vydání jakéhokoliv článku. - Tento přepínač lze nastavovat pouze v "administračním modulu" a přehled všech nevydaných článků (respektive článků s nastavením "Vydat článek - NE") je k dispozici v sekci "Redaktor", která je přístupná z hlavní menu phpRS systému.

Pozor: Všechny články, které jsou do systému vloženy skrze "autorský modul", mají standardně přednastavenou hodnotu přepínače "Vydat článek" na NE a tuto skutečnost lze změnit pouze z "administračního modulu". - Tento princip je aplikován z důvodu rozdělení publikačních práv v phpRS systému na dvě základní skupiny: a) autory článků, b) redaktor / administrátor systému.

14. Proměnná "Priorita článku" vám umožňuje nastavit pro každý článek specifickou hodnotu priority, která má vliv na pozici daného článku při výpisu na hlavní stránce a umožňuje vám tak udržet jakýkoliv napsaný článek v horní části na hlavní stránce i přes starší datum vydání. Tuto funkci lze využít např. při nutnost delšího zobrazení nějakého oznámení na hlavní stránce či jiného článku.

Pozor: Takto "preferovaný" článek lze z horní pozice na hlavní stránce dostat pouze dvěma způsoby: a) snížení priority na úroveň priority ostatních článku, b) aktivací a nastavením funkce "Hlídání platnosti článků na hlavní stránce" (viz. bod číslo 10).

15. Rozbalovací nabídka "Související články" vám umožňuje přiřadit právě vkládaný (editovaný) článek k některé z existujících skupin souvisejících článků a vytvořit tak vazbu, která phpRS systému umožňuje v rámci celkového výpisu článku generovat výpis všech souvisejících článků s aktuálně zobrazeným článkem.

Jak již jednou bylo zmíněno v bodě číslo dvě, každému článku lze přiřadit pouze jednu skupinu souvisejících článku a lze tak učinit během prvního vložení článku do databáze systému nebo kdykoliv jindy během editace tohoto článku.

/\ nahoru /\ | < index >